Na této stránce uveřejňujeme výběr ze stanovisek Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a jiných ústředních orgánů k aktuálním problémům vznikajícím při kontrole ve veřejné správě

Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR