Pozvánka na schůzku zástupců odboru informatiky MHMP se zástupci ÚMČ, dotčených působností programu JPD2

Vážené kolegyně, vážení kolegové,   dovoluji si Vás pozvat na schůzku zástupců odboru informatiky MHMP se zástupci ÚMČ, dotčených působností programu JPD2 s názvem "Zkušenosti s čerpáním dotací ze strukturálních fondů v oblasti informatiky", která se bude konat v úterý 24.6. od 9,30 h v budově MHMP č.430, Mariánské nám. 2, Praha 1 s tímto programem:

1. projekt Sdílený Web
- rozšíření služby (co dál) - první zkušenosti se službou v ostrém provozu - umístění na webových stránkách MHMP a ÚMČ - problematika návštěvnosti - osvěta/školení (ve spojení s InterSpisem) - informační podpora pro místní periodikum

2. projekt InterSpis
-rozšíření služby (co dál) - nové formuláře, nové typy podání - umístnění na webových stránkách MHMP a ÚMČ -problematika návštěvnosti - návrh školení/osvěta pro zaměstance podatelen úřadů MČ a MHMP

3. Portál sociálních a zdravotních služeb
-představení služby a kontaktních osob (Odbor sociální péče a zdravotnictví) - možnosti rozvoje a spolupráce - umístnění na webových stránkách

Na schůzku jsou zváni tajemníci ÚMČ, informatici a níže jmenovaní jako zástupci za soc.oblast ÚMČ. 

 
Prosím o potvrzení účasti na mailto:renata.tomanova@cityofprague.cz , ev. sdělte, kdo jiný se schůzky zúčastní. 

 

Vytisknout